કલા મહાવિદ્યાલય

સંસ્થા પરિચય :

૧૯૬૧માં શેઠ સી.એન. કલા મહાવિદ્યાલયની સ્થાપના કરીને ઇન્દુમતીબેનના વિચારોને અનુરૂપ કલા મહાવિદ્યાલયના ભવનની ડિઝાઇન રવિન્દ્રનાથ ટાગોરની સંસ્થા ‘શાંતિનિકેતન’ના નિર્માણકાર વિખ્યાત આર્કિટેક્ટ શ્રી સુરેન્દ્રનાથ કાર દ્વારા સંસ્થાની જરૂરિયાત સંતોષાય તેવી રીતે તૈયાર કરવામાં આવી.
આ કોલેજમાં પેઇન્ટિંગ,કમર્શિયલ આર્ટ્સ અને શિલ્પના પાંચ વર્ષના, તથા એ.ટી.ડી. ના બે વર્ષના ડિપ્લોમા અભ્યાસક્રમ ચાલે છે. પરીક્ષાઓ ગુજરાત રાજ્ય શિક્ષણ પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવામાં આવે છે.
વિદ્યાર્થીઓ માટે વિવિધ રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના કલાકારોને બોલાવવામાં આવે છે જેમના માર્ગદર્શન અને પ્રેરણાથી વિદ્યાર્થીઓ આ ક્ષેત્રમાં પોતાની કલા સૂઝને વિકસાવી શકે છે. વર્ષાન્તે વિદ્યાર્થીઓમાં વિકસેલ કલા કૌશલ્યને અનુરૂપ તેઓએ તૈયાર કરેલ પેઈન્ટીંગ, શિલ્પ, પોસ્ટર, ફોટોગ્રાફી, વગેરે કૃતિઓનું પ્રદર્શન ગોઠવવામાં આવે છે, જેનો લાભ શહેરના કલાકારો તેમજ કલામાં રસ ધરાવતા નાગરીકો લેતા હોય છે.

Subscribe for a Newsletter