કમ્પ્યુટર સેન્ટર

વિહંગાવલોકન :

કમ્પ્યુટર કૌશલ્યની વધતી જતી માંગને ધ્યાનમાં રાખીને વિદ્યાવિહારની તમામ સંસ્થાઓના વિદ્યાર્થીઓને આ ક્ષેત્રે સમક્ષ બનાવવાના હેતુ સાથે ચી. ન. કમ્પ્યુટર સેન્ટરની સ્થાપના ૧૯૯૬માં કરવામાં આવી. આઠ લેબોરેટરી, ઓડિઓ વિઝયુઅલ લેક્ચર હોલ, આધુનિક હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેર સાથે સજ્જ વિદ્યાવિહાર સંકુલની મધ્યમાં આ કમ્પ્યુટર સેન્ટર દર વર્ષે ૩૫૦૦ વિદ્યાર્થીઓને કમ્પ્યુટર શિક્ષણ પીરસે છે.

અભ્યાસક્રમો :

કમ્પ્યુટર સેન્ટરની મુખ્ય પ્રવૃત્તિ ધોરણ ૩ થી ૧૨ના વિદ્યાર્થીઓને તેમના નિયત અભ્યાસક્રમ પ્રમાણે શિક્ષણ આપવાની છે. આ ઉપરાંત ભારત સરકાર દ્વારા સ્થાપિત નેશનલ ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ ઈલેકટ્રોનિકસ એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી – NIELIT (DOEACC) દ્વારા અધિકૃત ચી.ન. કમ્પ્યુટર સેન્ટરમાં “૦” લેવલ અને “CCC” અભ્યાસક્રમો ચલાવવામાં આવે છે.
કમ્પ્યુટર ક્ષેત્રે વ્યવસાયલક્ષી અભ્યાસક્રમો પણ આ સેન્ટરમાં શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં ટુડી-થ્રીડી એનિમેશન અને મલ્ટીમીડીયા, વેબસાઈટ ડિઝાઈનીંગ, ડી.ટી.પી., ટેલી ઈઆરપી, માઈક્રોસોફ્ટ ઓફિસ, સી., સી.++, જાવા, એએસપી ડોટ નેટ,વિઝયુઅલ બેઝિક અને એસ કયુ એલના કોર્સ ચલાવવામાં આવે છે. વિદ્યાવિહાર ઉપરાંત બહારના વિદ્યાર્થીઓ પણ ઘણી ઓછી ફીમાં આ અભ્યાસક્રમોનો લાભ લઇ રહ્યાં છે.
કમ્પ્યુટર સેન્ટરમાં મે મહિનામાં વેકેશન બેચનું આયોજન કરવામાં આવે છે જેમાં શાળાના ૧ થી ૧૨ ધોરણના બાળકો માટે જુદા જુદા રસપ્રદ કમ્પ્યુટર અભ્યાસક્રમો શીખવવામાં આવે છે. બાળકોને આ બેચ પ્રિય હોવાથી મોટી સંખ્યામાં તેઓ આનો લાભ લે છે.

સન્માન અને પુરસ્કાર :

ભારતના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ મહામહિમ એ.પી.જે. અબ્દુલકલામના હસ્તે ચી.ન. કમ્પ્યુટર સેન્ટરને વર્ષ ૨૦૦૪નો “થર્ડ કમ્પ્યુટર લીટરસી એક્સેલેન્સ એવોર્ડ” આપવામાં આવ્યો હતો. આ એવોર્ડમાં સન્માન તરીકે સર્ટિફિકેટ અને ટ્રોફી તેમજ પુરસ્કાર રૂપે રૂl. ૧.૫૦ લાખ આપવામાં આવ્યા હતાં.

૨૦૧૦માં ACMA દ્વારા “બેસ્ટ ડિસ્પ્લે સ્ટોલ” ઈન એજ્યુકેશન કેટેગરીનો એવોર્ડ કમ્પ્યુટર સેન્ટરને આપવામાં આવ્યો હતો.

award_3

Subscribe for a Newsletter