વિદ્યાલય

વિદ્યાલય

આચાર્યનો સંદેશ

vidhyalaya 2“વિદ્યાલય સાચા અર્થમાં વિધાનું ધામ બની રહે તે માટે ના સંનિષ્ઠ પ્રયાસો શિક્ષક કરી રહ્યાં છે . વિદ્યા ફક્ત વર્ગખંડ સુધી સીમિત ન રહે અને જ્ઞાનની ક્ષિતિજોનો રફતાર થાય એ શિક્ષણના ધ્યેયને ધ્યાનમાં રાખી વિદ્યાલય તેની પ્રવૃતિઓનું આયોજન કરી રહ્યું છે .”

હિતેન્દ્રકુમાર જ્યોતિન્દ્ર ત્રિવેદી ,આચાર્ય

કર્મચારીગણ :

Vidhyalaya 02

હિતેન્દ્રકુમાર જ્યોતિન્દ્ર ત્રિવેદી (આચાર્ય)
એમ.એસસી.,એમ.એડ.
વિભાબેન પરેશભાઈ નાયક
એમ.એ.,બી.એડ.,એમ.ફીલ.
મધુબેન રાજુભાઈ રાઠોડ
બી.એ.જી.બી.ટી.સી.
નયનાબેન યોગેશકુમાર પરમાર
એમ.એ.,બી.એડ.
ભરતભાઈ નરસિંહભાઈ અગેરા
એમ.એસસી.,બી.એડ.
આરતીબેન સોમીલ મુન્સી
મ્યુઝીક , અલંકાર
મેહુલભાઈ પ્રફુલચંદ્ર પટેલ
એમ.એસસી..,બી.એડ.
દશરથભાઈ ડાહ્યાભાઈ ગઢિયા
બી.એ.જી.સી.સી.
પ્રશાંતભાઈ મોતીલાલ પટેલ
એસ.એસ.સી.એ.ટી.ડી.
વિનુભાઈ વરજીભાઈ તાવિયાડ
એમ.એ.ડી.પી.એડ.
મીનાબેન ભૂદરભાઈ પટેલ
એમ.એસ.સી.બી.એડ.
સોનલબેન નટવરલાલ ખત્રી
એમ.એસ.સી.બી.એડ.
પ્રદીપકુમાર હરીપ્રસાદ ત્રિવેદી
બી.એસ.સી.બી.એડ.
ધ્રુતિબેન દલીપસિંહ ડોડીયા
એમ.એ.બી.એડ.
પ્રણવકુમાર ગજાનંદ પાઠક
ડી.એમ.ઈ.
વાસુદેવભાઈ અમરતલાલ પંચાલ
આઈ.ટી.આઈ.ડીએમઆઈટી
સંજીવકુમાર ધીરૂભાઈ શાહ
ડી.એમ.ઈ.
દિપકકુમાર મોહનલાલ પરાશર
બી.ઈ.મીકેનીકલ
દિનેશભાઈ આર ખરાડી
એસ.એસ.સી.આઈ.ટી.આઈ.
અરવિંદભાઈ હરગોવનદાસ બારોટ
એમ.એ.બી.એડ.
પોપટલાલ પૂનીરામ પટેલ
એમ.એસસી.બી.એડ.
કલ્પનાબેન દિનેશકુમાર તલાટી
એમ.એસસી.એમ.એડ.
જયેશ ગોવિંદલાલ ભાવસાર
એમ.કોમ.એમ.એડ.
બિપિનચંદ્ર કાંતિલાલ શાહ
એમ.એસસી.બી.એડ.
રમણભાઈ હીરાભાઈ પટેલ
એમ.એસસી.બી.એડ.
ધારણીબેન હરેશ ઉપાધ્યાય
એમ.એ.ડી.એચ.ઈ.એમ.ફીલ
રઘુવીર વિઠ્ઠલદસ હમીરાણી
એમ.કોમ.બી.એડ.
ભરતસિંહ પ્રવિણસિંહ રાઓલ
એમ.પી.એડ.
નરેશભાઈ રણજીતસિંહ ઝવેરી
એમ.એસસી.બી.એડ.
ચંદ્રીકાબેન સુરેશભાઈ પટેલ
એમ.એસસી.બી.એડ.
કલ્પેશભાઈ પ્રેમકાંતભાઈ પંડ્યા
એમ.કોમ.એમ.એડ.
પ્રજ્ઞેશભાઈ મહાદેવભાઈ પટેલ
એમ.એસસી.બી.એડ.
દિનેશકુમાર ભોગીલાલ ખત્રી
એમ.એસસી.બી.એડ.
દશરથભાઈ પરસોત્તમભાઈ મોદી
એમ.એ.બી.એડ.
રાજેન્દ્રકુમાર કાનજીભાઇ પટેલ
એમ.એસસી.બી.એડ.
મુકેશભાઈ ભોગીલાલ દ્રિવેદી
એમ.એ.બી.એડ.
પ્રકૃતિબેન રમેશચંદ્ર રાઠોડ
એમ.એ.બી.એડ.
સીમાબેન જયંતિલાલ ભલાણી
એમ.એસસી.બી.એડ.
મહાદેવજી શિવલાલ પટેલ
બી.એસસી.બી.એડ.
શૈલેષભાઈ ચંદ્રકાંત મહેતા
બી.એ.એલએસી.લાયબ્રેરી
શુકલ યોગેશકુમાર કાલીદાસ
એમ.કોમ.બી.એડ.
ભીખાભાઈ પરસોત્તમભાઈ રાવલ
એસ.એસ.સી.
મીનાબેન રેવાભાઈ પરમાર
બી.કોમ
ભરતભાઈ રતીલાલ પંચોલી
બી.કોમ
રૂપાંગભાઈ ત્રિવેન્દ્રભાઈ ભટ્ટ
બી.એ.બી.એડ.
ગોવિંદજી માધાજી ભાટી
૭-પાસ
રમેશ બાબુલાલ હલપતિ
૭-પાસ
કાલુભાઈ શંકરભાઈ પટેલ
૯-પાસ
રમેશ અભુજી ચાવડા
૭-પાસ
 જયેશ ગોવિંદભાઈ કડીયા
૯-પાસ
સુખાજી જેસીગભાઈ ચાવડા
૭-પાસ

Subscribe for a Newsletter