વિદ્યાલય

વિદ્યાલય

સ્નેહરશ્મિ પ્રાર્થના મંદિર :

પ્રાર્થના મંદિર માં થતી પ્રાર્થના સભા એ વિદ્યાલય ની આગવી ઓળખ છે. ધોરણ ૯ થી ૧૨ ના તમામ વિધાર્થીઓની દરરોજ સમૂહ પ્રાર્થના અને પ્રેરણા ગીતો. સંગીત શિક્ષક અને સંગીતવૃંદ દ્રારા સમગ્ર પ્રાર્થના નું સંચાલન (ગાયકવૃંદ અને વાદ્યવૃંદ સહીત) વર્ષ દરમ્યાન શિક્ષકોના માર્ગદર્શન હેઠળ વર્ગદીઠ ચાર કાર્યક્રમોનું આયોજન વિધાર્થીઓના વિવિધ કૌશલ્યો જેવા કે વકતૃત્વ, નેતૃત્વ, સહકારની ભાવના વગેરે વિકસે તે માટે વૈવિધ્ય સભર કાર્યક્રમો. વિધાર્થીઓ દ્રારા જ કાર્યક્રમો નું સફળ સંચાલન પ્રાર્થના સભામાં કેળવણીકારો , સાહિત્યકારો અને મહાનુભાવોના નિયમિત વક્તવ્યો. મહાન –વિભૂતિઓની જન્મજયંતી તેમજ પુણ્યતિથિની ઉજવણી અને શ્રધ્ધાજલિ કાર્યક્રમો. કારકિર્દી માર્ગદર્શન માટે વિવિધ ક્ષેત્રના તજજ્ઞોના વ્યાખ્યાનો/વક્તવ્યો. ઉપરોક્ત વિવિધતા સભર કાર્યક્રમોને કારણે પ્રાર્થનાસભા શાળાની આગવી ઓળખ બનેલ છે.

શાળાના કાર્યક્રમો :

વિધાર્થીઓ ના સર્વાંગી વિકાસ માં શાળામાં નીચેની સ્પર્ધાઓ તેમજ કાર્યક્રમો દર વર્ષ કરવા માં આવે છે. જેમાં વિધાર્થીઓ ખુબ જ ઉત્સાહ થી ભાગ લે છે. મહેંદી સ્પર્ધા, ચિત્ર સ્પર્ધા, રંગોળી હરીફાઈ, સુગમ સંગીત સ્પર્ધા, રમતોત્સવ, વૃક્ષારોપણ, નવરાત્રી પર્વ ( જેનું સંચાલન શાળા પંચાયત અને અન્ય વિધાર્થીઓના સંકલનથી ઉજવવામાં આવે છે . ગરબા / સંગીતવૃંદ સમગ્ર વિધાર્થીઓ જ સંચાલન કરે છે.)

શાળાનું સંગીતવૃંદ :

દુરદર્શન જેવા માધ્યમો પર રાષ્ટ્રગીત, શોર્ય ગીત, પ્રાર્થના ગીત ની રજૂઆત વિધાર્થીઓ દ્રારા થાય છે . પરંપરાગત રીતે ૨૬ જાન્યુઆરીના દિવસે ધ્વજવંદન શાળાના મહામંત્રી દ્રારા થાય છે . જયારે ૧૫મી ઓગસ્ટે ધ્વજવંદન સ્વાતંત્ર્ય સેના ની –ગાંધી વિચાર ધારા ધરાવતી વ્યક્તિ દ્રારા કરાવાય છે .

શાળા પંચાયત ની ચુંટણી :

વિધાર્થીઓમાં લોકશાહીની સમજ, સ્વયંસંચાલન, નેતૃત્વ શક્તિ, જવાબદારી તથા સહકારવૃતિ જેવા ગુણો નો આવિર્ભાવ થાય તે મુખ્ય હેતુ છે. વર્ગદીઠ પાંચ પ્રકારના મંત્રીઓ ચૂંટાય છે.
(૧) વર્ગમંત્રી-ભાઈઓમાંથી (૨) વર્ગમંત્રી-બહેનોમાંથી
(૩) આરોગ્ય મંત્રી (૪) કાર્યક્રમ મંત્રી (૫) પ્રાર્થના મંત્રી
વર્ગમંત્રીઓની કામગીરી : શિક્ષકની ગેરહાજરીમાં વર્ગખંડમાં શિસ્તપાલન, વર્ગખંડની મુશ્કેલીઓની યોગ્ય રજૂઆત તથા શિક્ષક દ્રારા આપવા માં આવેલ સુચનાનો અમલ કરવો/કરાવવો.
આરોગ્યમંત્રી : વર્ગ ની સફાઈ અંગે ની જવાબદારી નિભાવે છે અને વર્ગ ના બીમાર વિધાર્થીઓને મદદ કરે.
કાર્યક્રમ મંત્રી : પ્રાર્થના સભા માટે વર્ગ માં વિવિધ કાર્યક્રમો તૈયાર કરાવવા, જરૂરી સાધનો માટે યોગ્ય સંકલન કરવું.
પ્રાર્થના મંત્રી : પ્રાર્થના સભા તથા શાળાના અન્ય કાર્યક્રમો વખતે પોતાના વર્ગની શિસ્ત અંગે ધ્યાન આપવું. વર્ગમાં પંચાયતમાં ચૂંટાયેલા મંત્રીઓમાંથી મહામંત્રી પદ માટે જે ઉમેદવારી કરે તેમાંથી ચૂંટે. જે સમગ્ર શાળા ની વ્યવસ્થાપન એન્ડ કાર્યક્રમો ની જવાબદારી નિભાવે છે.

અન્ય સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ :

શાળાના વિધાર્થીઓ જિલ્લા કક્ષાની , રાષ્ટ્રકક્ષાએ તથા અન્ય પ્રકારની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ જેવી કે પ્રખરતા શોધકસોટી, માધ્યમિક શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા, રામાનુજન ગણિત સ્પર્ધા, ઓલમ્પીયાડ, મેકમિલન, એલીમેન્ટરી તેમજ ઈન્ટરમિડીયેટ ચિત્ર સ્પર્ધામાં મોટી સંખ્યામાં ભાગ લઈ ઉજ્જળ પરિણામો પ્રાપ્ત કરે છે

શાળાનું પુસ્તકાલય :

પુસ્તકાલયમાં આશરે ૩૬,૦૦૦ થી પણ વધુ ગુણવત્તા સભર પુસ્તકો છે . તેમાં ઉત્તરોત્તર નવા પુસ્તકો ઉમેરાય છે . જેના શિક્ષકગણ, સંચાલન તથા વિધાર્થીઓ ઉપયોગ કરે છે .

Subscribe for a Newsletter