શેઠ ચી.ન.અંગ્રેજી માધ્યમની શાળા

આચાર્ય સંદેશ

Rita Muherjee, principal, C. N. Sheth C N English Medium School“જૂન-૨૦૧૦માં શેઠ ચી.ન. શેઠ ચી.ન.અંગ્રેજી માધ્યમની શાળા અસ્તિત્વમાં આવી. ધો.૫ થી શરૂ થતી આ શાળામાં ૭૦ વિદ્યાર્થીઓ પ્રવેશ મેળવ્યો. હાલમાં શાળાના નવા મકાનમાં ધો.૮ સુધીના વર્ગો કાર્યરત છે. ત્રણ વર્ષના શાળાનાં કાર્યકાળમાં આ શાળાએ પોતાની એક આગવી ઓળખ ઊભી કરી છે. પાઠય-પુસ્તક આધારિત શિક્ષણ નહિ પરંતુ સર્વાગી શિક્ષણના આધારને અનુરૂપ અનેકવિધ પ્રવૃત્ત્તિઓ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને ૨૧મી સદીના નાગરિકો બનાવવાની દિશામાં શાળા અગ્રેસર છે, આ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા તેમના પ્રરયાયનાં કૌશલ્યો, આત્મવિશ્વાસ અને સંવેદનશીલતાને કેળવવાના પ્રયત્નો શાળ કરી રહી છે. ‘We not only teach, but touch lives’ એ સંસ્થાનો મંત્ર બની રહ્યો છે. ઉત્કૃષ્ટતાના માર્ગ ઉપર શાળા ધીમા છતાં મક્કમ પગલાં ભરી રહી છે તે નિ:શંક છે. “

રીટા મુખર્જી, આચાર્યા

કર્મચારીગણ

Eng_Staff_Pic

 

રીટ એસ.મુખર્જી (આચાર્ય) એમ.એ.બી.એડ. ભાનુ ટી શાહ બી.કોમ.બી.એડ.
કે.આર.રાજસ્વામી બી.એસસી.બી.એડ. રીતવીજા એ.દેસાઈ એમ.એ.બી.એડ.એન.ઈ.ડી.
શર્મિલા પાઈન બી.એસસી.બી.,એડ. મૈત્રીય કે ચક્રવર્તી બી.એસસી.,બી.મ્યુઝીક
પાયલ પટેલ બી.કોમ.,પીજીડીસીએ અપૂર્વ પંડયા બી.એ.,બી.એડ
ખુશાલી એમ શાહ ડીપ્લોમા ઇન એપ્લાઇટ આર્ટ, ડીપ્લોમા ઇન ડીટીપી સોના જોષી એમ.એ.બી.એડ.
પ્રકાશ બી વણઝારા બી.એ.ડી.પી.એડ. રીધી શાહ એમ.એસસી.બી.એડ.
નયન એન. પંચાલ બી.એ.બી.એડ.મ્યુઝીક ભૂમિકા પ્રજાપતિ એમ.એ.બી.એડ.
ડોના એમ શાહ બી.એસસી. ડી.સી.એ.બીએલઆઈએસ.  

Subscribe for a Newsletter