તાલીમી વિદ્યાલય

“જે માનવી સત્તા, સંપતિ અને અહંકારનો મોહ જાતે ફેંકી દે, તે મહાપુરૂષ છે.” – રવિન્દ્રનાથ ટાગોર

પરિચય :

PTC 1શિક્ષણને ન્યાય આપી શકે અને ગામડાઓમાં જઈ કામ કરી શકે તેવા સક્ષમ ઉત્તમ શિક્ષકો તૈયાર કરવાના હેતુથી આ સંસ્થાની સ્થાપન ઈ.સ. 1947 માં કરવામાં આવેલ જેની ગણના રાજ્યની મૂલ્યવાન શિક્ષણ સંસ્થા તરીકે થાય છે. દૂરના જિલ્લાઓ માંથી પ્રવેશ મેળવનાર પ્રશિક્ષણાર્થી ભાઈઓ માટે છાત્રાલયની ઉત્તમ સુવિધા પણ છે. સંસ્થામાં સમયની માંગ પ્રમાણે શ્રેષ્ઠ શિક્ષકની તાલીમ સાથે સાથે, TET, TAT તથા અન્ય સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે વિશેષ માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે. પી.ટી.સી. કોર્ષનું નવું નામાભિધાન ડી.એલ.એડ્ (D.El.Ed.) કરવામાં આવેલ છે. સંસ્થાને પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકશ્રી ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગર દ્વારા પત્રક્રમાંક નં 41/STP/9999/1 તા. 17-01-1985 થી તથા NCTE પત્રક્રમાંક નં. WRC/5-6/2000/6780 નં 312004 થી માન્ય સંસ્થા છે.

સંસ્થાની સુવિધાઓ:

પ્રાર્થના ખંડ
કમ્પ્યૂટર લેબ
ઓડિયો વિડિયો રૂમ
પુસ્તકાલય
વાંચનાલય
પ્રયોગશાળા
સંગીત – ચિત્રકલા
LCD પ્રોજેક્ટર
રમતનું મેદાન
છાત્રાલય

વિજ્ઞાન પ્રયોગ
અભ્યાસક્રમને આનુષંગિક પ્રયોગો પ્રયોગશાળામાં તાલીમાર્થીઓને વ્યક્તિગત અને સમૂહમાં કરાવામાં આવે છે.
પુસ્તકાલય
પુસ્તકાલયમાં ઈત્તર વાંચનના પુસ્તકો(નિબંધ, નવલિકા, નવલકથા, આત્મકથા…..) , સામયિકો, શોધનિબંધ, એનસાયક્લોપેડિયા, શિક્ષક આવૃત્તિ, અભ્યાસક્રમના પાઠ્યપુસ્તકો, તથા સંસ્થાના પ્રકાશનોથી સમૃદ્ધ પુસ્તકાલય છે.

પ્રવેશ પ્રક્રિયા :

પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકશ્રી ગાંધીનગર દ્વારા ધોરણ-12 પાસ ઉમેદવારોને સરકારની નિતી અનુસાર કેન્દ્રિયકૃત રીતે પ્રવેશ આપવામાં આવે છે. 50 ઈન્ટેક ધરાવતા આ કોર્સમાં છાત્રાલયની સુંદર સગવડ ઉપલબ્ધ છે.

Subscribe for a Newsletter