તાલીમી વિદ્યાલય

શિક્ષણ એ જીવનની બહેતર અને ઉન્નત ગુણવત્તા માટે માનવીય શક્તિના વિકાસની પ્રક્રિયા છે. – રવીન્દ્ર દવે.

પરિચય :

PTC 1
ડી.એલ.એડ.(પી.ટી.સી.)કોલેજ (પ્રાથમિક શિક્ષકો માટેની તાલીમી સંસ્થા)
૧૯૪૭માં પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકો માટેની તાલીમી વિદ્યાલય પી.ટી.સી.(પ્રાઈમરી ટીચર્સ સર્ટીફીકેટ કોર્સ) કોલેજની સ્થાપના કરવામાં આવી. જે અભ્યાસક્રમ હાલમાં ડી.એલ.એડ.(ડીપ્લોમા ઇન એલીમેન્ટ્રી એજ્યુકેશન)ના નામથી ઓળખાય છે. એમાં સમૂહ જીવન, કાંતણ–વણાટ સાથે ખેતી જેવા મહત્વના અને પાયાના વિષય શિક્ષણને મહત્વ આપવામાં આવ્યું હતું. જૂન ૧૯૯૮ થી ધોરણ-૧૨ પાસની લાયકાત ધરાવનારને ડી.એલ.એડ.માં પ્રવેશ મળે છે. આ કોર્સ બે વર્ષનો છે. આપણી સંસ્થામાં 50નો ઇન્ટેક છે. આ અભ્યાસક્રમ સફળતાપૂર્વક પૂરો કરવાથી પ્રાથમિક શિક્ષક તરીકે જોડાવાની તક મળે છે.

આ તાલીમી સંસ્થામાં બદલાતા પ્રવાહોને અનુલક્ષીને કમ્પ્યુટર શિક્ષણને મહત્વનું સ્થાન આપેલ છે, જેની તાલીમ માટે કમ્પ્યુટર સેન્ટરમાં અને અંગ્રેજી ભાષા પર વધુ પ્રભુત્વ મેળવવા તાલીમાર્થીઓ સંસ્થાના જ અંગ્રેજી કેન્દ્રમાં જાય છે. અખબારો, મેગેઝિનો અને લગભગ ૬૦૦૦થી વધુ પુસ્તકો ધરાવતી લાઈબ્રેરીના માધ્યમથી વાંચન દ્વ્રારા જ્ઞાનને વધુ સજ્જ કરવાનો લાભ તાલીમાર્થીઓને મળે છે. સમયાંતરે શિક્ષણવિદ્દો, સાહિત્યકારો તેમજ નામી હસ્તીઓને બોલાવી વિદ્યાર્થીઓ સાથે તેમનો સંવાદ ગોઠવવામાં આવે છે.

(અ) સ્થાપના વર્ષ : ૧૯૪૭
(બ) અભ્યાસ નું ધોરણ : D.El.Ed. (ડીપ્લોમા ઇન એલિમેન્ટરી એજ્યુકેશન)
(ક) સંસ્થામાં ચાલતી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ :
૧. શૈક્ષણિકસહ અભ્યાસ પ્રવૃત્તિઓ ઇન્ટર્નશિપ
૨. પ્રવાસ / પર્યટન
૩. ગાંધી સપ્તાહ ઉજવણી
૪. રાષ્ટ્રીયપર્વ તથા વિવિધ દિવસની ઉજવણી
૫. શારિરીક શિક્ષણ,સંગીત તથા ચિત્ર સંબધિત પ્રવૃત્તિઓ /સ્પર્ધાઓ

સંસ્થાની સુવિધાઓ:

પ્રાર્થના ખંડ
કમ્પ્યૂટર લેબ
ઓડિયો વિડિયો રૂમ
પુસ્તકાલય
વાંચનાલય
પ્રયોગશાળા
સંગીત – ચિત્રકલા
LCD પ્રોજેક્ટર
રમતનું મેદાન
છાત્રાલય

વિજ્ઞાન પ્રયોગ
અભ્યાસક્રમને આનુષંગિક પ્રયોગો પ્રયોગશાળામાં તાલીમાર્થીઓને વ્યક્તિગત અને સમૂહમાં કરાવામાં આવે છે.
પુસ્તકાલય
પુસ્તકાલયમાં ઈત્તર વાંચનના પુસ્તકો(નિબંધ, નવલિકા, નવલકથા, આત્મકથા…..) , સામયિકો, શોધનિબંધ, એનસાયક્લોપેડિયા, શિક્ષક આવૃત્તિ, અભ્યાસક્રમના પાઠ્યપુસ્તકો, તથા સંસ્થાના પ્રકાશનોથી સમૃદ્ધ પુસ્તકાલય છે.

પ્રવેશ પ્રક્રિયા :

(અ) અભ્યાસ નું માધ્યમ : ગુજરાતી
(બ) પ્રવેશ યોગ્યતા : ધોરણ ૧૨ પાસ
(ક) કેવી રીતે પ્રવેશ મળે : ધોરણ-12 પાસ વિદ્યાર્થીને ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ વિભાગના નિતીનિયમ અનુસાર પ્રવેશ આપવામાં આવે છે. આ સંસ્થામાં 50 નો ઈન્ટેક છે. આ સંસ્થામાં છાત્રાલયની સુંદર સગવડ ઉપલબ્ધ છે.
(ડ) કારકીર્દી ને તકો :
1. અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ કર્યા પછી પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષક તરીકે નોકરી
2. D.El.Ed કર્યા પછી બી.એ. કરી સીધું એમ.એડ.માટે લાયક થવાય
3. શિક્ષણ વિભાગમાં કેળવણી નિરીક્ષક,સી.આર.સી.,બી.આર.સી.તથા મુખ્યશિક્ષક બનવાની તક
4. અન્ય સરકારી વિભાગમાં ભરતીમાં D.El.Ed કરેલ ઉમેદવારને પ્રાથમિકતા
5. તાલીમાર્થી શક્ય હોય તેવા વિસ્તારમાં પોતાનું શૈક્ષણિક સંકૂલ તૈયાર કરી શકે.

Subscribe for a Newsletter