- C N Vidyavihar - http://cnvidyavihar.edu.in -

ટીમ

આચાર્યશ્રીનો સંદેશ

“કોઇ પણ શિક્ષણ મહાવિદ્યાલયનો ઉદ્દેશ સમાજને સિદ્વહસ્ત અને ઉત્કૃષ્ટ શિક્ષક પૂરા પાડવાનો હોય છે. ચી.ન. વિદ્યાવિહારની આ સંસ્થા શિક્ષણના ઉચ્ચ આદર્શોને ગાંધીજીના સિદ્વાંતોને અનુરૂપ મુર્ત કરવાનો સંનિષ્ઠ પ્રયાસ કરી રહી છે”
નવિનચંદ્ર ભીમસેન – ઇનચાર્જ આચાર્ય,

કર્મચારીઓની માહિતી

b.ed 2 [1]

નવિનચંદ્ર ભીમસેન
એમ.એ.,એમ.એડ્,એમ.ફિલ
અજીતસિંહ બિહોલા
એમ.એ.એમ.એડ.
નિકિતાબેન ભાવસાર
પી.ડી.સી.એ.એ.ડી.સી.એ., ડોએક “એ”લેવલ