Events

Find Past Events

શ્રીમતી માણેકબા પારીતોષિક

તા: ૨૭-૭-૨૦૧૩
સ્થળ : પ્રાર્થના મંદિર
મહેમાન-વિશેષ: મેજર જનરલ દિલાવરસિંહ,એડી.ડાયરેકટર જનરલ, નેશનલ કેડેટ કોર્પસ, અ.વાદ

DSC_1306 DSC_1302DSC_1310

DSC_1314 DSC_1311 DSC_1313

Subscribe for a Newsletter