Events

Find Past Events

નિવૃત્ત શિક્ષકોનુ સન્માન

તા: ૩૧-૭-૨૦૧૩
સ્થળ : પ્રાર્થના મંદિર
મહેમાન-વિશેષ: શ્રી આર. પી. સોની સલાહકાર સમિતિ ચેરમેન, ચી.ન.કમ્પ્યુટર સેન્ટર
DSC02872DSC02876DSC02882

DSC02862DSC02879DSC02880

Subscribe for a Newsletter