Events

Find Past Events

સ્નેહરશ્મિ પારિતોષિક

તા:૨૪.૦૨.૨૦૧૮
સ્થળ: પ્રાથના મંદીર

શેઠ સી.એન.વિદ્યાવિહાર દ્વારા દર વર્ષે શેઠ સી.એન. વિદ્યાલયના પૂર્વ આચાર્ય શ્રી જીણાભાઇ રતનજી દેસાઈ ‘સ્નેહરશ્મિ’ની યાદમાં શેઠ સી.એન. વિદ્યાવિહાર અને માણેકબા વિનય વિહાર, અડાલજના કર્મચારીઓ પૈકી મૂલ્ય નિષ્ઠ શ્રેષ્ઠ શિક્ષણ કાર્ય કરનાર કર્મચારીને સ્નેહરશ્મિ પરિતોષિક એનાયત કરી સન્માન કરવામાં આવે છે. વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ના વર્ષનો સ્નેહરશ્મિ પરિતોષિક રાજ્યના પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામક ડો. એમ.આઈ. જોષીના હસ્તે શેઠ સી.એન. તાલીમી વિભાગના અધ્યાપક શ્રી મગનભાઇ લલ્લુભાઈ પટેલને તેમની ૨૭ વર્ષની સંનિષ્ઠ સેવાઓ બદલ આપવામાં આવ્યો હતો.

Subscribe for a Newsletter