વિધાર્થી જીવન

તાલિમી વિદ્યાલય

વિધાર્થી જીવન

PTC 2

તાલિમી વિદ્યાલય માં પ્રવેશ મેળવેલા વિધાર્થીઓ માટે છાત્રાલય નિવાસ ફરજીયાત છે. વિવિધ કાર્યક્રમો દ્રારા વર્ગખંડ માં ઉપાર્જન કરેલી માહિતિ અને જ્ઞાન માં વધારો કરવામાં આવે છે. છાત્રાલય નિવાસ હોવા ને કારણે રોજીંદી દિનચર્યા છાત્રોને સમૂહ જીવન ના પથ શીખવે છે અને શીસ્ત તથા ચારિત્ર્ય ઘડતર ના પાઠ પણ તેમને શીખવા મળે છે. કેમ્પસ ઉપરની અન્ય સંસ્થાઓમાં પણ શિક્ષણ આપવા ની તક પ્રાપ્ત થાય છે જે તેમને ભવિષ્ય ની કારકીર્દી માટે ઉપયોગી સાબીત થાય છે.

Subscribe for a Newsletter